ครบ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2547

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1