สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 /

ผู้แต่ง
กฤษฎาง แถวโสภา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1