กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย : ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ผู้แต่ง
พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551