พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /

Corporate Author
สำนักงานราชเลขาธิการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานราชเลขาธิการ, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1