หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษา แห่งการเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543 /

Corporate Author
สถาบันพระปกเกล้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1