การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอด่านซ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 = Administrativg along with Principle of Good Governance of Basic Education Schools Executives in Dan Sai District under Loei Primary Educational Service Area Office 3 /

ผู้แต่ง
ธเนศ ภักดีมี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ธ285ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 132 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.