การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 = Personal Administration in Basic Educational Institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Offce Area 2

ผู้แต่ง
วิราวัฒน์ ประชามอญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.