การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 = Academic Management in basic educational Institutes under The Secondary Educational Service Area Office 21 /

ผู้แต่ง
ประพันธ์ โคนุตะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ป319ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 94 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.