สมรรถนะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย = Professional administratorship competency of the Buddhist Universities in Thailand

ผู้แต่ง
อนุพันธ์ อภิชยานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.07 อ194ส 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-16) 283 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.