การเขียนผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสาร /

ผู้แต่ง
ทรง จิตประสาท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.066 ท123ก 2534
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(6), 90 หน้า : ตาราง ; 25 ซม.