6 ทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์ใต้ร่มพระบารมี : ผลงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ ในกรมศิลปากร (พ.ศ. 2489-2549) /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1