โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดและศาสนสถานสำคัญ : ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1