คู่มือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง
พิสิฐ เจริญสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1