กวีนิพนธ์บทเดียว ไม้ ตะปู และหัวใจ /

ผู้แต่ง
จันทร์ วรลักษณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กองทุนประพฤติธรรม,