สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 22 /

Corporate Author
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 039.9591 ส679 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
Physical description
299 หน้า : ภาพประกอบสี