100 นักประพันธ์ไทย /

ผู้แต่ง
ประทีป เหมือนนิล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
928.95911 ป277ห 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
479 หน้า : ภาพประกอบ