ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการพิเศาเพื่อประสานงานโตรงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (กปร.)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ส691ป 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ; อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
176 หน้า : ภาพประกอบสี