60 ปีครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์ เล่ม 1 /

Corporate Author
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ส691ห 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
202 หน้า : ภาพประกอบสี