การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของไทย

ผู้แต่ง
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
338.9593 ส239ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
216 หน้า : ภาพประกอบ ;