พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ผู้แต่ง
มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.312 ม231พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
184, 640 หน้า ; 27 ซม.