พุทธวัจน์ 1 : ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ค121พ 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อนิเมท พริ้นท์แอนด์ดีไซน์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
[31], 537 หน้า ; 27 ซม.