พุทธวัจน์ 2 : อริยสัจจากจากพระโอษฐ์ (ภาคต้น) /

ผู้แต่ง
วัดนาป่าพง
Corporate Author
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธโฆษณ์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1