ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเฝ้าไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 = Opinion Toward Internal Supervision in Basic Educational Institutes, Fao Rai District Under Nongkhai Primary Educatinal Servie Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ทรงเดช สิงห์ภูกัน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.203 ท135ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.