การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของอินโดนีเซีย /

ผู้แต่ง
วิทยา สุจริตธนารักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1