พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ.2555 /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 พ349พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 35
Physical description
(ก-ผ) 1330 หน้า ; 29 ซม.