ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) = Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology Vol.11 No.2 July-December 2012

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ศ529ด 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
259 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ