ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี (ฉบับพิเศษ : ธันวาคม 2555) Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology Special Edition (December 2012)

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1