การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของมาเลเซีย /

ผู้แต่ง
ชัยโชค จุลศิริวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
338.95951 ช382ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
304 หน้า : ภาพประกอบ