ปั้นสมองของชาติ /

ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.1 ก793ป 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
216 หน้า