สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการศึกษา ด่านซ้ายนาหอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 = Perception of Teachers Towards the Administration of School Directors in Dansai-Naho School Network, Loei Primary Educational Service Area Office 3 /

ผู้แต่ง
ขจรเดช เสงี่ยมเฉย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ข134ส 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 120 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.