ประชาธิปไตรไทยในทศวรรษที่แปด /

ผู้แต่ง
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1