เหลี่ยมเพชรกะรัต /

ผู้แต่ง
โสภี พรรณราย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1