ทำเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โบราณสถานจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล) /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 704.944 ศ528ท
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
697 หน้า : ภาพสีประกอบ ; 30 ซม.