ความพึงพอใจของบุคคากรต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ /

ผู้แต่ง
อรรณพ ไชยวัง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.202 อ345ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 98 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.