การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Political Participation in Local Election in Tambon Nong Yai Administrative Organization's Constituencies in Si Somdet District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
นงลักษณ์ บุสดีวงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 น148ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 157 หน้า ; ตาราง ; 30 ซม.