วิกฤตไทย วิกฤตเอเชีย /

ผู้แต่ง
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
330.9 อ778ว 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
180 หน้า