วิกฤตไทย วิกฤตเอเชีย /

ผู้แต่ง
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1