การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Political participation in local politics of women Chaiprakan district, Chaiang Mai province /

ผู้แต่ง
สัมพันธ์ ภุ่มมาลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.62 ส612ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.