การศึกษาเชิงวิเคราะห์จาคะในฐานะเป็นคุณลักษณะของผู้นำ = An Analytical Study of Caga as a Qualification of Leaders /

ผู้แต่ง
พระครูนิพันธ์วิริยกิจ (ทรัพย์กระจ่าง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 น619ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 100 หน้า ; 30 ซม.