การดำเนินงานของพนักงานส่วนตำบลตามบาทขององค์การบิหารตำบลในเขตอำเภอพรานกระต่าย /

ผู้แต่ง
พระกรศิริ กนฺตสิริ (คตภูธร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ก183ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 176 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.