การศึกษาเชิงวิเคราะห์พิธีกรรมของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย = An analytical study of the ceremony of Anamnikayasangha in Thailand /

ผู้แต่ง
พระจักรพงษ์ คั้นติ๊น (ทิพสูงเนิน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1