การศึกษาเชิงวิเคราะห์จิตวิทยาการสอนในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Buddha's Pedagogical Psychology in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ธรรมศักดิ์ กาญจนบูรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ธ359ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-จ) 98 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.