การศึกษาเชิงวิเคราะห์กายบริหารในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Physical Exercise in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระพนม อนาลโย (แจ่มผล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 พ187ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 125 หน้า ; 30 ซม.