การศึกษาวิเคราะห์เรื่องอุเบกขาบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An analytical study of equanimity perfection in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระวรจิตร อนุตฺตโร (เทศขันธ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.304 ว188ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 99 หน้า 29 ซม.