การศึกษาแนวความคิดเรื่องเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาท = The Study of Concepts on Freedom in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาวิพจน์ สุภจารี (วันคำ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ว693ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ง) 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.