การบริหารการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี = Administration according to royal sufficiency economies system : A case study of Watsuankaew, Bangyai district, Nonthaburi province /

ผู้แต่ง
พระมหาวีระชาติ ปิยวณฺโณ (โปธา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ว844ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 154 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.