การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องหลักการปกครองของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่ปรากฏในกูฏทันตสูตร = An analytical study of administration principles of King Maha Wichitraj in Kutadanta Sutta /

ผู้แต่ง
พระมหาพิเชฐ ฐิตสิริ (ศรีหล้า)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1