การศึกษาเชิงวิเคราะห์การสอนแบบบูรณาการแนวพุทธ = An analytical study of integrated teaching in Buddhist approach /

ผู้แต่ง
วันเพ็ญ นามกร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30137 ว435ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ณ), 106 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.