ความเชื่อเรื่อง บุญ-บาปในพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 = The belives in Buddhist merit and demerit of grade 7-9 students in Amphur Muang School under the office of Kamphaeng Phet basic education zone 1 /

ผู้แต่ง
จุฑามาศ จันทร์เชื้อ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.304 จ628ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ซ), 110 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.