ศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาในนวนิยายเรื่อง ฌาน ของทมยันตี = An analytical of Buddhist philosophy in Jhana novel of Tomayantee /

ผู้แต่ง
ทศวร แตงตาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ท234ศ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-จ) 128 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.