การใช้ทศพิธราชธรรมของพระมหากษิตริย์ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = The Application of the Ten Royal Virtues of Thai King : A Case Study of King Rama IV /

ผู้แต่ง
เปรม สังข์ศรีอินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ป711ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 80 หน้า ; 30 ซม.